Www ouderevrouwen606 dating18 info

Rated 3.91/5 based on 501 customer reviews

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht”.

De Maitreya zal zich presenteren als dé wereldleraar!! Volgens de Schrift hebben wij als gelovigen sinds de dood en opstanding van Christus niet te strijden tegen vlees en bloed (de mens), maar tegen ‘geestelijke boosheden in de lucht’ (de duivel en zijn engelen).“Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Het tegendeel is echter waar, hij bestaat wel en is niet alleen!

Bij deze mensen is de duivel in het voordeel, want zijn machtigste troef is het geloof dat hij niet bestaat.

Bij dit herscheppings werk, ook wel ‘restitutie’ genoemd, verloor God een groot deel van Zijn Heerlijkheid.

De aarde die opkwam uit de wateren, lag namelijk nog steeds onder de macht van satan.

Lucifer was vol van wijsheid, volkomen schoon en onberispelijk in zijn wandel (Ez. Hij schijnt een aartsengel te zijn geweest, daarmee het hoofd van de engelenmacht.

www ouderevrouwen606 dating18 info-18

www ouderevrouwen606 dating18 info-73

www ouderevrouwen606 dating18 info-35

Het is merkwaardig hoeveel schrikreacties deze uitspraak teweegbrengt bij gelovigen. Wederom een bewijs dat ook deze figuur in het verborgene werkt (wat ook door de Bijbel wordt gezegd ). Voor sommigen is de duivel of satan misschien een abstract begrip of iemand met een hooivork, een lange staart, en een paar horens op zijn hoofd.Het ‘Licht der Wereld’ zou de ‘vorst der duisternis’ vernietigen.In de ‘volheid des tijds’ werd Gods belofte vervuld: de Heere Jezus verscheen op het strijdtoneel.

Leave a Reply